Friday, May 5, 2023

The largest wholesale market for jade in Asia - Sihui City

 


アジア最大の玉器卸売市場である四会市


The largest wholesale market for jade in Asia - Sihui City


Le plus grand marché de gros de jade en Asie - ville de Sihui


 أكبر سوق الجملة اليشم في آسيا 


Der größte Großhandelsmarkt für Jade in Asien – Sihui City


שוק הגדול ביותר של ג'ייד באסיה - סיהוי סיטי

No comments:

Post a Comment

精选的博文

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công nghiệp ô tô thông minh năng lượng mới quốc gia

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công ...

热门的博文