Wednesday, May 3, 2023

中国的房子有巨大的泡沫,难怪巴菲特说是骗局。

在中国有些地方,200万的房子,租金才2000元,

一算。100倍市盈率。

房子烂了都收不回本。

有些人说提高租金不就好了吗?

刚通知屌丝提高租金。屌丝的公司就破产了。明天搬走。不租了。

空置了大半年,终于有人来看看想租。

一进门,一股死老鼠的味道。还以为是凶案现场。

立马压价,不租了。公司提供了廉价公寓,楼上还有女同事。

剩下房东在风中凌乱,想收50块看房子费。
No comments:

Post a Comment

精选的博文

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công nghiệp ô tô thông minh năng lượng mới quốc gia

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công ...

热门的博文