Wednesday, May 3, 2023

为什么要生二胎?

李辉:啊强,听我儿子小辉说,你儿子小强在学校的作文,拿了满分了,前几天全班表扬了你儿子。文章已经张贴在学校的公告栏给大家欣赏了。你儿子真是聪明。特意来祝贺你!

高强:我怎么不知道,他回来没有说啊。

李辉:你回去问问你儿子吧。可能是谦虚吧。

高强:这孩子,我高兴都来不及。文章写什么?

李辉:文章标题好像叫《我没有爸爸》
No comments:

Post a Comment

精选的博文

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công nghiệp ô tô thông minh năng lượng mới quốc gia

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công ...

热门的博文