Saturday, May 13, 2023

Charming New Area, Landscape Scenery - The First Zhaoqing Dinghu 100km Cycling Carnival in 2023-2023首届肇庆鼎湖百公里骑行嘉年华暨

Hundred kilometers from Dinghu, Zhaoqing New Area

Charming New Area, Landscape Scenery - The First Zhaoqing Dinghu 100km Cycling Carnival in 2023

"Around Guangdong, Zhaoqing railway station" Cycling Race

May 14, 2023.


鼎湖百公里,肇庆新区

魅力新区,山水风光——2023首届肇庆鼎湖百公里骑行嘉年华暨

“环广东,肇庆站”自行车赛

2023年5月14日。Cent kilomètres de Dinghu, nouvelle zone de Zhaoqing

Nouvelle zone de charme, paysage de montagne et d'eau - 2023 premier festival équestre de 100 km du lac Zhaoqing Ding

Course cycliste "Circle Guangdong, Zhaoqing Station"

14 mai 2023. Hundred kilometers from Dinghu, Zhaoqing New Area  Charming New Area, Landscape Scenery - The First Zhaoqing Dinghu 100km Cycling Carnival in 2023  "Around Guangdong, Zhaoqing railway station" Cycling Race

Hundred kilometers from Dinghu, Zhaoqing New Area  Charming New Area, Landscape Scenery - The First Zhaoqing Dinghu 100km Cycling Carnival in 2023  "Around Guangdong, Zhaoqing railway station" Cycling Race

Hundred kilometers from Dinghu, Zhaoqing New Area  Charming New Area, Landscape Scenery - The First Zhaoqing Dinghu 100km Cycling Carnival in 2023  "Around Guangdong, Zhaoqing railway station" Cycling Race

Hundred kilometers from Dinghu, Zhaoqing New Area  Charming New Area, Landscape Scenery - The First Zhaoqing Dinghu 100km Cycling Carnival in 2023  "Around Guangdong, Zhaoqing railway station" Cycling Race

No comments:

Post a Comment

精选的博文

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công nghiệp ô tô thông minh năng lượng mới quốc gia

Triệu Khánh ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tái chiêu thương, nâng cao sức mạnh toàn thành phố xây dựng thành phố công ...

热门的博文