Fengkai

Economic Promotion Bureau of Guangdong-Guangxi Cooperation Special Experimental Zone (Zhaoqing) and Investment Promotion Bureau of Fengkai County


Address: the fifth floor of the Administrative Center Building, Fuqian Road, Fengkai County, Zhaoqing City, Guangdong Province, and the fourth floor of the Administrative Center Building, Fuqian Road, Fengkai County, Zhaoqing City, Guangdong Province;

Tel:  0086-758-6689238,   0086-758 -6667757;

Fax: 0086-758-6689383,   0086-758-6683786;

Email: ygjcj888@126.com 、 fkzsj@126.com


Fengkai,nanfeng town,Chang'an,Jinzhuang,Baigou,Liandu,Yulao,Xinghua,Luodong,Changgang,Pingfeng,Dazhou,Duping,Jiangchuan,Dayukou,Hekouer,

Fengkai,nanfeng town,Chang'an,Jinzhuang,Baigou,Liandu,Yulao,Xinghua,Luodong,Changgang,Pingfeng,Dazhou,Duping,Jiangchuan,Dayukou,Hekouer,

Fengkai,nanfeng town,Chang'an,Jinzhuang,Baigou,Liandu,Yulao,Xinghua,Luodong,Changgang,Pingfeng,Dazhou,Duping,Jiangchuan,Dayukou,Hekouer,

Fengkai,nanfeng town,Chang'an,Jinzhuang,Baigou,Liandu,Yulao,Xinghua,Luodong,Changgang,Pingfeng,Dazhou,Duping,Jiangchuan,Dayukou,Hekouer,

Fengkai,nanfeng town,Chang'an,Jinzhuang,Baigou,Liandu,Yulao,Xinghua,Luodong,Changgang,Pingfeng,Dazhou,Duping,Jiangchuan,Dayukou,Hekouer,


Jiangkou Street--江口街道


Nanfeng Town--南丰镇


Chang'an Town--长安镇


Jinzhuang Town--金装镇


Baigou Town--白垢镇


Liandu Town--莲都镇


Yulao Town--渔涝镇


Xinghua Town--杏花镇


Luodong Town--罗董镇


Changgang Town--长岗镇


Pingfeng Town--平凤镇


Dazhou Town--大洲镇


Duping Town--都平镇


Jiangchuan Town--江川镇


Dayukou Town--大玉口镇


Hekouer Town--河儿口镇
No comments:

Post a Comment

精选的博文

"La Zheng Wang" Guangning wonton opened a brand chain store in Ronggui Street, Shunde--Chinese snacks, China's McDonald's

"LaZhengWang" Guangning wonton opened a brand chain store in Ronggui Street, Shunde-- Chinese snacks , China's McDonald's ...

热门的博文