Huaiji

Investment Promotion Bureau of Huaiji County

Address: Investment Promotion Bureau of Huaiji County, Jinji Park, Xingfu 1st Road, Huaiji County, Zhaoqing City, Guangdong Province

Tel:  0086-758-5555666

Fax: 0086-758-5553436

Email: zqhjzsj@163.com


Huaiji,huaicheng,Dagang town,Lengkeng town,Gansa,Aozai,Wenlang,Fenggang,Qiashui,Liangcun,Gangping,Maning,Lanzhong,Yonggu,Shidong,Qiaotou,Zhongzhou,

Huaiji,huaicheng,Dagang town,Lengkeng town,Gansa,Aozai,Wenlang,Fenggang,Qiashui,Liangcun,Gangping,Maning,Lanzhong,Yonggu,Shidong,Qiaotou,Zhongzhou,

Huaiji,huaicheng,Dagang town,Lengkeng town,Gansa,Aozai,Wenlang,Fenggang,Qiashui,Liangcun,Gangping,Maning,Lanzhong,Yonggu,Shidong,Qiaotou,Zhongzhou,

Huaiji,huaicheng,Dagang town,Lengkeng town,Gansa,Aozai,Wenlang,Fenggang,Qiashui,Liangcun,Gangping,Maning,Lanzhong,Yonggu,Shidong,Qiaotou,Zhongzhou,


Huaicheng Street--怀城街道


Xingfu Street--幸福街道


Aozai Town--坳仔镇


Wenlang Town--汶朗镇


Gansa Town--甘洒镇


Fenggang Town--凤岗镇


Qiashui Town--洽水镇


Liangcun Town--梁村镇


Dagang Town--大岗镇


Gangping Town--岗坪镇


Lengkeng Town--冷坑镇--Guangzhou-Foshan-Zhaoqing (Huaiji) Economic Cooperation Zone


Maning Town--马宁镇


Lanzhong Town--蓝钟镇


Yonggu Town--永固镇


Shidong Town--诗洞镇


QiaotouTown--桥头镇


Zhongzhou Town--中洲镇


Lianmai Town--连麦镇


Xiashuai Zhuang and Yao Township--下帅壮族瑶族乡

No comments:

Post a Comment

精选的博文

"La Zheng Wang" Guangning wonton opened a brand chain store in Ronggui Street, Shunde--Chinese snacks, China's McDonald's

"LaZhengWang" Guangning wonton opened a brand chain store in Ronggui Street, Shunde-- Chinese snacks , China's McDonald's ...

热门的博文