Saturday, October 22, 2022

内卷三大定律

内卷化

 

内卷三大定律:


内卷第一定律,又被称为预期定律。


描述了内卷作用的效果,人受到内卷作用,努力的价值就会降低,回报的预期会发生改变。


一个人努力的预期回报和内卷程度成反比,跟组织的成长空间成正比。


内卷第二定律,又被称为躺平定律。


任何人经受内卷后都会想保持佛系或躺平的状态,直到他的心力强大到能使他改变这种状态为止。


简单的说,内卷导致躺平,心力会改变人的躺平状态。


内卷第三定律,又被称为逃逸定律。


在社会金字塔结构中,同质化的努力是无法从内卷中逃逸的,要么向下沉获得降维打击能力,要么从高风险中修炼异质能力。

No comments:

Post a Comment

精选的博文

ברוכים הבאים לזאוקינג, סין.

 ברוכים הבאים לזאוקינג, סין. Zhaoqing, סין היא עיר תעשיית חדשה. זו עיר חדשה של רכב אנרגיה. בZhaoqing סיטי, אתה יכול למצוא את כל הציוד והרכבי...

热门的博文